Trùng Tần Số

TRÙNG TẦN SỐ Thông thường khi cho thuê một chiếc loa kéo với số lượng nhiều, hầu như các tần số đều giống nhau. Khi thuê loa kéo cùng một thương hiệu về cho nghe, hát sử dụng ở phạm vi gần nhau rất dễ bị tình trạng hát loa này sẽ qua loa kia…